Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

ΕΔΩΣΕ ΣΤΕΓΝΑ ΤΟΝ ΤΑΤΟΥΛΗ Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ! ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΩΡΑ !

Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ !
ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ !
Ο κ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ, ΔΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ....
ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !Διευκρινίσεις για τις ενέργειες της έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, για την απόφαση να μεταφερθούν τα σκουπίδια της Τρίπολης στη Φυλή.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:


«Η αλήθεια για τα αστικά στερεά απόβλητα του Δήμου Τρίπολης

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Τρίπολης και για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, ενημερώνουμε ότι:
1. Αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση απορριμμάτων είναι οι ΦοΔΣΑ και οι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
2. Με τον πρόσφατο νόμο 4316/24-12-2014 οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ανέλαβαν την αρμοδιότητα καθορισμού του τρόπου διαχείρισης των αστικών αποβλήτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 84 παρ.7 του νόμου:
«Προς το σκοπό άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει νόμιμος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) ούτε νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η΄ του άρθρου 2 της κ.υ.α. με αριθμό 29407/3508/2002 (Β΄ 1572), ο τρόπος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την τριετία, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εμπλεκόμενων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης που προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α. υποδομών».

3. Στις 9/1/2015, το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων), μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Τρίπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε όλους τους ανωτέρω, σχετικό έγγραφο για τις άμεσες ενέργειές της, «για την μεταφορά των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί σε νόμιμο χώρο διάθεσης αποβλήτων και για την προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων των Δήμων αυτών με περιβαλλοντικά ορθό, ασφαλή και νόμιμο τρόπο».

4. Στις 14/1/2015 με την υπ' αριθμ. 6561/2556 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Τρίπολης για χρονικό διάστημα 3 μηνών για λόγους:
• Προστασίας της δημόσιας υγείας κατοίκων και επισκεπτών, λόγω της συνεχούς συσσώρευσης στερεών αποβλήτων σε διάφορα κατοικημένα σημεία του Δήμου
• Προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης από επικίνδυνη ρύπανση

Και διότι:

• Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και έχει λάβει διαστάσεις υγειονομικής κρίσης
• Παράλληλα εξακολουθούν να παραμένουν συσσωρευμένοι όγκοι αστικών αποβλήτων
• Η συνέχιση της μη αποκομιδής απορριμμάτων έχει πάρει πλέον σοβαρές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία διαστάσεις λόγω του μεγάλου χρόνου παραμονής τους στους δρόμους εκτός κάδων
• Στην περαιτέρω μεγέθυνση του προβλήματος συμβάλει ο διασκορπισμός των απορριμμάτων από τα αδέσποτα ζώα και τυχόν αλλαγή των καιρικών φαινομένων που μπορεί να τα παρασύρουν κατά μήκος των οδών και να προκαλέσουν φραγή των φρεατίων με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων

5. Στις 19/1/2015 ο Δήμος Τρίπολης με σχετικό έγγραφό του, ενημερώνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και ζητά τις δικές της ενέργειες για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

6. Στις 28/1/2015, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και Αττικής εκδίδουν κοινή απόφαση για την προσωρινή μεταφορά και διάθεση περιορισμένης ποσότητας αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής μέχρι τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης (13/4/2015), με στόχο την άμεση εκτόνωση της κατάστασης, την προάσπιση της υγείας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

7. Η συγκεκριμένη προσωρινή λύση είχε επιλεγεί και στο πρόσφατο παρελθόν, από τα αρμόδια τότε υπουργεία (ΥΠΕΚΑ & ΥΠΕΣ) ως η καταλληλότερη, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15743/1480, ΦΕΚ 839Β/10-4-2014.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι με πρωτοβουλία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και Αττικής, καθώς και σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΠΕΣ), αναδείξαμε το θέμα της ανάγκης λειτουργίας μεταβατικών υποδομών, καταστρώσαμε από κοινού ένα σχέδιο ενδιάμεσης διαχείρισης και συνεργαζόμενοι με τους αρμόδιους φορείς, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση του. Τονίζεται ότι 7 θέσεις δημιουργίας τέτοιων μονάδων έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, στην Πελοπόννησο, από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Προχθές, μάλιστα, υπεγράφη από το νέο Υπουργό Εσωτερικών & Διοίκησης Ανασυγκρότησης Νίκο Βούτση η έγκριση της σχετικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον εν λόγω σχεδιασμό, ο Δήμος Τρίπολης θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 600.000€ για την κατασκευή μεταβατικών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων.

Διαπιστώνεται, τελικά, ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν είχαν υποβάλει εναλλακτική πρόταση άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος, έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες τόσο για την άμεση εκτόνωση του εκρηκτικού αυτού θέματος, όσο και για τη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπισή του, έως ότου υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.»- www.kalimera-arkadia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.