Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΠΑΥΛΗΣ !

ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ Ο ΠΑΥΛΗΣ ΜΕΡΙΚΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ! ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ.
Ο δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής με απόφασή του τοποθετεί τους επιλεγέντες από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες, όπως παρακάτω:
1. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης:
1. Την ΣΙΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ), στην Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
2. Την ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ) στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
3. Τον ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
4. Την ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
5. Την ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
6. Την ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
7. Την ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης. Παράλληλα θα συνεχίσει να προσφέρει της υπηρεσίες της στο Τμ. Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας της Δ/νσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής.
8. Τον ΣΟΥΡΟΥΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στην Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
2. Προϊσταμένους Τμημάτων του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης:
1. Την ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στο Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
2. Τον ΠΑΡΑΣΧΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
3. Την ΨΙΜΑΡΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ, στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
4. Την ΤΡΟΥΠΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
5. Τον ΤΣΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
6. Τον ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
7. Την ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
8. Τον ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΙΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ, στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
9. Τον ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΗΣΙΛΑΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στο Τμήμα Ειδικών Συνεργείων και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
10. Τον ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
11. Την ΤΣΙΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
12. Την ΧΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Παιδείας και Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
13. Την ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΥ ΧΕΡΙΕΤ- ΒΙΚΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
14. Την ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
15. Τον ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ , στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
16. Τον ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
17. Την ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
18. Τον ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
19. Τον ΚΑΝΕΛΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στο Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
20. Την ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
21. Τον ΣΑΣΣΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
22. Την ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
23. Τον ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΧΡΗΣΤΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο Τμήμα Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης. Παράλληλα θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Τμήμα Τεχνικών έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
24. Την ΚΑΜΑΡΗ-ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πολιτών της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης. Παράλληλα θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο ΚΕΠ Α΄ .
25. Τον ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα ΚΕΠ Α΄ (Κ.Α. 0491) Δημοτική Ενότητα Τρίπολης της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
26. Τον ΚΟΣΚΙΝΑ ΣΩΖΩΝΤΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα ΚΕΠ Β΄ (Κ.Α. 0166) Δημοτική Ενότητα Τρίπολης της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης
27. Την ΑΝΤΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ στο Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0663) Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης. Παράλληλα θα προσφέρει και τις υπηρεσίες της και στο Τοπικό Γραφείο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου
28. Τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0490) Δημοτική Ενότητα Κορυθίου της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται
αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης. Παράλληλα θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και στο Τοπικό Γραφείο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου
29. Την ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα ΚΕΠ (Κ.Α. 0362) Δημοτική Ενότητα Σκιρίτιδας της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης. Παράλληλα θα προσφέρει τις υπηρεσίες της και στο Τοπικό Γραφείο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Σκιρίτιδας.
30. Την ΚΑΡΝΕΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ , υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Τμήμα ΚΕΠ. (Κ.Α. 0771) Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης. Παράλληλα θα προσφέρει τις υπηρεσίες της και στο Τοπικό Γραφείο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου.
Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι θα αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στη νέα τους θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.