Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΗΤ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΓΙΑΤΙ ΕΔΙΝΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Κ. ΒΡΕΤΤΟΥ ?
ΓΙΑΤΙ ΕΠΑΙΡΝΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η ΚΕΔΗΤ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ?
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΗ ?

                                                                                                                  ΑΔΑ: Β44ΓΟΚΒ5-ΑΩΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Τρίπολη 26- 1 - 2012
 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ. :14
 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Τρίπολη σήμερα στις 26/1/2011 ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Τρίπολης, αφού έλαβα υπόψη μου:
1) Την υπ’ αριθ. 4/18-1-2012 απόφασή μου, περί έγκρισης της με αριθ. 4/2012 μελέτης των
οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης
2) Την με αριθ. 4/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4) Την υπό Κ.Α. 00.6163 γραμμένη πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της
Επιχ/σης οικονομικού έτους 2012
5) Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ανωτέρω εργασίας που αναφέρεται στην με αριθ. 4/2012
μελέτη των Δ/κών Υπηρεσιών της Επιχ/σης
6) Την με αριθ. 10/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχ/σης
7) Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ 2 του Ν. 3584/2007
9) Την με αριθ. 631/2011 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία χορηγείται άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου-εργασίας με αμοιβή στην υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης κ. Βρεττού Βασιλική του
Ναπολέοντα, κλάδου ΠΕ1 Δ/κού με βαθμό Α΄.
10) Το άρθρο 15 του Π.Δ. 186/92
11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2011
Α π ο φ α σ ί ζ ω
Εγκρίνω την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής εργασιών απαραιτήτων για την « α) Υποστήριξη για την
εκπόνηση μελετών προμηθειών-εργασιών και ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόφλησης αυτών
και β) Επιμέλεια, εποπτεία, διοργάνωση, πραγματοποίηση, προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων,
ημερίδων κ.λ.π. δραστηριοτήτων της Επιχ/σης » στην κ. Βρεττού Βασιλική του Ναπολέοντα,
Αν/τριας Δ/ντριας των Δ/κών Υπηρεσιών του Δ. Τρίπολης, κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄.
Η εν λόγω δαπάνη ποσού 3.000,00 € θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 00.6163 γραμμένη πίστωση
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2012.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.