Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΗΤ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΄ΠΟΛΥ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.


ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΡΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΤ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ?
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΚΕΔΗΤ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ?
ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΚΑΝΑΝ ?
Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ?
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΥΕ ΣΤΗΝ ΚΕΔΗΤ Η ΚΥΡΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ?
ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΦΟΡΕΡΤΙΚΑ ΩΡΑRΙΑ Ή ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΕ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ?
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Τρίπολη 26- 1 - 2012
 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                         Αριθ. Πρωτ. :15
 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Τρίπολη σήμερα στις 26/1/2011 ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Τρίπολης, αφού έλαβα υπόψη μου:
1) Την υπ’ αριθ. 5/18-1-2012 απόφασή μου, περί έγκρισης της με αριθ. 5/2012 μελέτης των
οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης
2) Την με αριθ. 4/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Τρίπολης
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4) Την υπό Κ.Α. 00.6142 γραμμένη πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού
της Επιχ/σης οικονομικού έτους 2012
5) Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ανωτέρω εργασίας που αναφέρεται στην με
αριθ. 5/2012 μελέτη των Δ/κών Υπηρεσιών της Επιχ/σης
6) Την με αριθ. 11/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχ/σης
7) Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ 2 του Ν. 3584/2007
9) Την με αριθ. 631/2011 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία χορηγείται άδεια
άσκησης ιδιωτικού έργου-εργασίας με αμοιβή στην υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης κ.
Βρεττού Βασιλική του Ναπολέοντα, κλάδου ΠΕ1 Δ/κού με βαθμό Α΄.
10) Το άρθρο 15 του Π.Δ. 186/92
11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2011
Α π ο φ α σ ί ζ ω
Εγκρίνω την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής εργασιών απαραιτήτων για την «
Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης της ΚΕΔΗΤ για το έτος 2012 » στην κ.
Βρεττού Βασιλική του Ναπολέοντα, Αν/τριας Δ/ντριας των Δ/κών Υπηρεσιών του Δ.
Τρίπολης, κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄.
Η εν λόγω δαπάνη ποσού 4.800,00 € θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 00.6142 γραμμένη
πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικονομικού
έτους 2012.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ

Το ανωτέρω έγγραφο θα το βρείτε στην ακόλουθη δ/ση :
 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%9244%CE%98%CE%9F%CE%9A%CE%925-%CE%A8%CE%98%CE%A4/document?inline=true

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.